Behöver du få idéer att lyfta?

Att stärka en organisations relationer, skapa förändring och tydlighet – det är det som driver mig i mitt arbete som marknadskommunikatör. Med 15 års erfarenhet som kommunikationsansvarig och projektledare utmanas jag av att få hjälpa en organisation att hitta sin viktigaste målgrupp och att långsiktigt få stötta utvecklingen av affärsidén. Alltid med kreativitet, ett brett nätverk och beprövade metoder.

Projektledning – behöver du hjälp med att hålla ihop ett projekt och föra det framåt till önskat resultat?
Webb – behöver du smidig hjälp med ditt webbprojekt? Intern samordning, förankring och hantering av form, funktion och innehåll?
Kommunikation – behöver du hjälp med löpande omvärldsbevakning och redaktion av nyhetsbrev? Presskontakter och närvaro i social media?

Hör av dig till mig för ett möte.

Lena Munck

lena-munck

Behöver du innehåll?

Anna-Maria-stawreberg-journalist

Du kanske ska ta hjälp av Anna-Maria Stawreberg? En erfaren journalist, författare och föredragshållare inom en rad ämnen. Lemur Kommunikation har haft uppdrag att utveckla hennes webbplats och vi gläds nu med henne att den står klar och berättar vad hon gör. Vi valde att bygga webben i WordPress, i ett stilrent tema skapat av Anders Norén.

VERA – en telemedicinsk lösning

Lemur Kommunikation AB har fått förmånen att hjälpa startup-företaget VERA Health and Education Scandinavia med sin kommunikation. Företaget hyr ut en medicinsteknisk plattform som möjliggör komplexa vårdmöten på distans mellan patient, läkare och sjukvårdspersonal. Vid behov kan även anhöriga vara uppkopplade. Vi gjorde om webbplatsen i WordPress till svenska och anpassade hela innehållet till svensk kontext. Kommunikationsmaterial som presentation, roll-up, produktblad, visitkort etc togs fram.

VERA Health

TandhygienistDagarna 2019 – vilken fest!

Den 7-9 april 2019 ägde årets TandhygienistDagar rum på Clarion Hotel Arlanda Airport. Seminarieprogrammet var planerat av tandhygienister för tandhygienister och vi hade drygt 900 deltagare! Då Sveriges Tandhygienistförening firade sitt 50-årsjubileum i samband med dagarna hade vi i projektledningen ovanligt mycket att sy ihop. Utländska gäster, simultantolkning av vetenskapligt program till engelska och en jubileumsbankett med underhållning i Blå Hallen, Stockholms stadshus. Parallellt med föreläsningarna erbjöd vi företag i dentalbranschen att ställa ut sina produkter och tjänster. Jag är så glad att ha fått vara med och skapa detta energifyllda evenemang ihop med fantastiska kollegor!

Över 800 personer kom på TandhygienistDagarna 2018

Jag gläds med min uppdragsgivare Sveriges Tandhygienistförening att så många tandhygienister och utställare från dentalbranschen kom till årets TandhygienistDagar den 22-24 april. Som projektledare för detta event har jag haft en massa spännande utmaningar att lösa på vägen. Föreläsningsprogram skulle tas fram, grafisk form skapas, inbjudan produceras och mobilwebb fyllas.

Själva genomförandet med dekor, konferensmaterial och fler kommunikationsinsatser gick enligt plan. Med ett utmärkt och tryggt samarbete med Resia i Uppsala och flera lokala samarbetspartners kring det praktiska gick allt väldigt bra. Jag ser fram emot att nu få starta upp planeringen av TandhygienistDagarna 2019 som även blir ett 50-års-jubileum för denna viktiga yrkeskår.

www.tandhygienistdagarna.se

Om mig

Jag vill vara med och skapa förändring. Det har alltid varit tydligt för mig. Förändringen kan vara stor eller liten, det är inte det viktiga. Men att få medverka till utveckling av en fråga, av individer eller en verksamhet är vad jag brinner för. Och för att få idéer att lyfta!

Jag jobbar både operativt och strategiskt med kommunikation, det är utmärkande för mig. I de strategiska samtalen känner jag mig hemma och har mycket att bjuda på, går sen vidare mot behovsanalys och krav, vad gäller ett webbprojekt till exempel. Sen trivs jag utmärkt väl när jag får kavla upp ärmarna och verkligen GÖRA, själv och i samverkan med andra. Och till sist blicka tillbaka och se på reaktioner och effekt – vilken förflyttning har skett? Vad har vi uppnått?

Här finns en engagerad kommunikationspartner.