Om mig

Jag vill vara med och skapa förändring. Det har alltid varit tydligt för mig. Förändringen kan vara stor eller liten, det är inte det viktiga. Men att få medverka till utveckling av en fråga, av individer eller en verksamhet är vad jag brinner för. Och för att få idéer att lyfta!

Jag jobbar både operativt och strategiskt med kommunikation, det är utmärkande för mig. I de strategiska samtalen känner jag mig hemma och har mycket att bjuda på, går sen vidare mot behovsanalys och krav, vad gäller ett webbprojekt till exempel. Sen trivs jag utmärkt väl när jag får kavla upp ärmarna och verkligen GÖRA, själv och i samverkan med andra. Och till sist blicka tillbaka och se på reaktioner och effekt – vilken förflyttning har skett? Vad har vi uppnått?

Här finns en engagerad kommunikationspartner.